Reglement 2017

I. Algemeen

 1. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 in de schouwburg van het Cultuurcentrum, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, België.
 2. Er zijn twee categorieën:
  • gemengde koren van 16-40 leden
  • gelijkstemmige koren van 12-40 leden
 3. Een koor kan inschrijven in 2 categorieën.
 4. De zangers moeten minstens 15 jaar oud zijn.
 5. Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 euro per koor en per categorie.
 6. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van CD’s, kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding.
 7. De koren dienen zich zelf in regel te stellen met de auteurswetgeving.  De Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 8. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal, e.d.
 9. Alle briefwisseling gebeurt via het wedstrijdsecretariaat.

II. Inschrijving

 1. De inschrijvingen moeten vóór 15 januari 2017 op het secretariaat toekomen.
  1. De inschrijving gebeurt uitsluitend via de inschrijvingsmodule van de website www.ikv-maasmechelen.be  
  2. Enkel in geval van overmacht én met uitdrukkelijke toelating van de wedstrijdorganisatie kan de inschrijving plaatsgrijpen via een aangetekende postzending op het secretariaatsadres.
  3. De toezending van alle vereiste niet-digitale documenten en stukken gebeurt via een aangetekende postzending op het secretariaatsadres.
  4. Alle e-mailverkeer loopt uitsluitend via: info@ikv-maasmechelen.be.
 2. Vereiste documenten:
  1. Inschrijvingsformulier; de naam van het koor wordt vermeld in de eigen taal en in het Engels (via website).
  2. Curriculum vitae van het koor (in het Engels en/of het Nederlands, 200 – 250 woorden in doorlopende tekst, via website).
  3. Curriculum vitae van de koordirigent (in het Engels en/of het Nederlands, 200 – 250 woorden in doorlopende tekst, via website).
  4. Korte inhoudelijke samenvatting van elk koorwerk (in het Engels en/of het Nederlands, via website). De titels moeten in de originele taal en ook in het Engels vermeld worden.
  5. Twee recente foto’s van het koor en de koordirigent (in digitaal formaat jpeg- of tiff-formaat, minimaal 300 dpi, via website of e-mail).
  6. Eén originele partituur van alle koorwerken van de wedstrijdprogramma’s. Alle partituren moeten de naam en de voornaam, de geboortedatum van de componist vermelden, en in het Romeins schrift gesteld zijn (via aangetekende zending).
  7. Een kwaliteitsvolle geluidsopname, maximaal twee jaar oud, met minstens drie a-capella koorwerken.
 3. Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en stukken tijdig en volledig werden ingediend.
 4. De koren die inschrijven in twee categorieën worden behandeld als afzonderlijke koren.

III. Programma

 1. Elk koor treedt op in twee sessies:
  1. Eerste sessie op zaterdag: elk koor presenteert een a capella programma uit verschillende stijlperioden met een duur van 12 – 15 minuten:
   • Een werk uit de periode voor 1750
   • Een werk uit de periode 1800 – 1950
   • Het verplichte werk (nieuwe compositie van ca. 3 minuten) van een Vlaams componist.
   • Een werk uit eigen land, gecomponeerd na 1950

Het is toegelaten het aantal zangers te beperken tot een minimum van 16 personen voor het werk uit de periode voor 1750.

  1. Tweede sessie op zondag: elk koor presenteert een programma van 8 – 10 minuten waaronder
   • Een eenstemmig volkslied uit eigen land (a capella)
   • Een vrij programma, a capella of met begeleiding van piano en niet-melodisch percussie.
 1. De koren zijn vrij in het bepalen van de volgorde van hun wedstrijdprogramma. De definitieve volgorde moet uiterlijk vóór 1 september 2017 aan het secretariaat (via de website) doorgegeven worden en kan dan niet meer gewijzigd worden.
 2. De solistische gedeelten moeten zeer beperkt blijven.
 3. De deelnemende koren voorzien – naast twee optredens voor de jury – een concertprogramma van ongeveer 30 minuten voor zaterdagavond en één lichter koorwerk, van maximum 3 minuten, voor het slotconcert op zondagavond.

IV. Selectie

 1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de ingezonden documentatie (partituren, curriculum vitae en een recente geluidsopname, zie II – Inschrijving).
 2. De geselecteerde koren worden in februari 2017 verwittigd. De inschrijving wordt pas definitief na de ontvangst van het inschrijvingsgeld, dat uiterlijk op 15 maart 2017 bij de organisatie moet toekomen. Wanneer een geselecteerd koor van deelname afziet, verliest het zijn inschrijvingsgeld.
 3. Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangen de geselecteerde koren het gevraagde aantal exemplaren van het verplichte werk.

V. Jury

 1. De internationale jury bestaat uit 5 leden.
 2. Het jurysecretariaat wordt waargenomen door de VZW “Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen”.
 3. Alle deelnemende koren ontvangen – naast hun procentueel resultaat – een schriftelijke beoordeling van elk jurylid.
 4. Het beoordelingspercentage van de beide wedstrijdbeurten is voor het zaterdagprogramma 60 % en voor het zondagprogramma 40 %.
 5. Het oordeel van de jury is onbetwistbaar.

Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen